WEB2SME

WEB 2.0 Driven Service-Builder for Product Extension In Globally Acting SMEs

Opracowanie metod obsługi produktu I klienta w oparciu o technologie WEB 2.0 dla globalnie działających Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

7 Program Ramowy, numer umowy: SME-2008-1-232125, budżet projektu: 1.244,669 EUR

Okres realizacji: 12.2009 – 11.2011

Koordynator: Innopole SL – Hiszpania

Cel projektu: Celem projektu było opracowanie rozwiązań informatycznych, dostosowanych do dynamicznie zmieniających się potrzeb Małych i Średnich Przedsiębiorstw działających na rynkach globalnych, pozwalających  na rozszerzenie profilu ich działalności o nowe metody obsługi produktu i klienta. Oprogramowanie, które zostało wytworzone w ramach projektu wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne, w tym technologie WEB 2.0. Pozwala na tworzenie serwisów internetowych w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez ich użytkowników. Rozwiązania opracowane w ramach projektu dostosowane są do potrzeb i możliwości Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Strona projektu: http://www.web2sme.eu/

Partnerzy:  

  • Institut Für Angewandte Systemtechnik Bremen – Niemcy
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
  • OAS Aktiengesellschaft – Niemcy
  • ESCO Spółka z o.o. – Polska
  • Centrum Techniczne SUPRA ELCO  – Polska
  • Industrias Mecano Electricas Fontecha Yebenes SL – Hiszpania
  • Freiheit.com Technologies GMBH – Niemcy