Urządzenie wspomagające działanie resuscytatora-strategia komercjalizacji oraz europejska ochrona patentowa

Nazwa programu: Patent Plus


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Patent Plus

NCBR