UPSIDEDOWN

Spatial MetaData Protection for the underground critical Infrastructures

Promocja i budowanie świadomości ochrony podziemnej infrastruktury krytycznej w Europie

Okres realizacji: 01.09.2012 – 31.01.2015

Koordynator: REGIONS LOMBARDÍA Italy

Cel projektu: Celem projektu jest promocja oraz budowanie świadomości nt. ochrony podziemnej infrastruktury krytycznej. Cel ten będzie osiągnięty poprzez identyfikację i analizę ryzyk oraz słabych punktów w europejskiej sieci podziemnej infrastruktury krytycznej. Projekt ma również podnieść poziom świadomości nt. potencjalnych zagrożeń pośród interesariuszy infrastruktury krytycznej.

Partnerzy:

 • Automated Mapping and Facilities Management Italia – Italy
 • Czech Society for Trench less – Czech Republic
 • Paris-Lodron-Universität Salzburg – Austria
 • Argona Security AB – Sweden
 • Agenfor Italia – Italy
 • CI TT ALI A -Fon dazi on e di Ricerche dell’ANCI – Italy
 • Italian Association for Trenchless Technology – Italy
 • Center for the Study of Democracy – Bulgaria
 • Stichting EUROGI – Netherlands
 • Federutility – Italy
 • Iberian Society for Trenchless Technology – Spain
 • Industrial Research Institute for Automation and Measurements – Poland
 • TST Engeneering Limited – Ireland