UGTV

Unmanned Ground Tactical Vehicle

Bezzałogowy naziemny pojazd taktyczny

Program Europejskiej Agencji Obrony (EDA), numer umowy: B-0068-GEM3-GC, budżet projektu: 1 200 000 EUR

Okres realizacji: 08.2009 – 05.2010

Koordynator: IVECO i OtoMelara – Włochy

Cel projektu: Celem projektu było:

  • dokonanie analizy prowadzonych misji oraz wymagań użytkowników dotyczących pojazdów opancerzonych używanych w każdej z nich,
  • ocena istniejących technologie dotyczących pojazdów, ich układów wewnętrznych oraz wyposażenia,
  • zdefiniowanie i szczegółowy plan opracowania demonstratora pojazdu autonomicznego mającego możliwości wykonywania misji: rozpoznawczych, patrolowych, ratowniczych, inżynieryjnych, usuwania min, transportu osób i ewakuacji medycznej.

Partnerzy:

  • CIO (Consorzio IVECO – Oto Melara) – Włochy
  • EDISOFT – Portugalia
  • Hellenic Aerospace Industry – Grecja
  • Patria – Finlandia
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
  • Rheinmetall / Diehl – Niemcy
  • Thales – Francja