Termomodernizacja Budynków Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

Celem projektu „Termomodernizacja Budynków Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP” jest zwiększenie efektywności energetycznej czterech budynków użyteczności publicznej (3A, 4A, 5A, 5B łącznik) – siedziby PIAP, oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska (CO2) poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Logotyp Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności

Nr umowy: POIS.1.03.01-00-0040/16-00

Termin realizacji: 1.03.2016 – 30.11.2018

 

Planowane efekty

Nazwa wskaźnikaJednostka miaryWartość docelowaRok osiągnięcia wartości docelowej
I. Wskaźniki produktu
I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkówszt. 42018
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacjim24058,42018
II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji
 Roczny spadek emisji gazów cieplarnianychMg CO2/rok 2572019
Zmniejszenie zużycia energii końcowejGJ/rok4581,042019
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznychkWh/rok13997502019
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnejGJ/rok4581,042019

Wartość projektu wynosi 4.704.604,22 zł, w tym wkład z Funduszy Europejskich 3.358.020,13 zł

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.

Podpisanie umowy (fot. NFOŚ)
Podpisanie umowy (fot. NFOŚ)
Podpisanie umowy (fot. NFOŚ)
Podpisanie umowy (fot. NFOŚ)