TALOS

Transportable Autonomous Patrol for Land Border Surveillance System

Transportowalny autonomiczny patrol dla systemu nadzoru granicy lądowej

7 Program Ramowy, Priorytet: Bezpieczeństwo, numer umowy: 218081, budżet projektu: 19.906.815 EUR

Okres realizacji: 06.2008 – 05.2012

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Cel projektu: Opracowanie nowatorskiego systemu ochrony granic obejmującego zestaw autonomicznych robotów mobilnych. System ten umożliwia zarówno odstraszanie osób próbujących nielegalnie przekraczać granicę, jaki poprawia jakość straży na granicach Unii Europejskiej.

Partnerzy:

 • ASELSAN Elektronik Sanami ve Ticaret A.S, Turcja
 • European Business Innovation & Research Centem S.A., Rumunia 
 • Hellenic Aerospace Industry S.A., Grecja 
 • Israel Aerospace Industries, Izrael 
 • ITTI Sp. z o.o., Polska 
 • Office National d.Etudes et de Recherches Aérospatiales, Francja 
 • Smartdust Solutions, Estonia 
 • Société Nationale de Construction Aérospatiale, Belgia 
 • STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A. Ş., Turcja 
 • Telekomunikacja Polska S.A., Polska 
 • TTI Norte S.L., Polska 
 • Technical Research Centra of Finland, Finlandia 
 • Politechnika Warszawska, Polska