STIFF-FLOP

Stiffness controllable Flexible and Learn-able manipulator for surgical Operations

Elastyczny, o kontrolowanej sztywności i uczący się manipulator, do operacji chirurgicznych

7 Program Ramowy, numer umowy: 287728, budżet projektu:  9.554.661,00 EUR

Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2015

Koordynator: King’s College London – Anglia

Cel projektu:  Stworzenie innowacyjnego „miękkiego” robotycznego ramienia, które będzie w stanie:

 • przejść przez standardowy port chirurgii małoinwazyjnej (ok. 12–20 milimetrów średnicy)
 • zmieniać swoją konfigurację – w tym sztywność poprzez hydrostatyczny układ oddziaływania – w celu poprawnej operacji także w przypadku wystąpienia niespodziewanych sytuacji w otoczeniu ramienia.

W ramach projektu wykonany zostanie kompletny system składający się z:

 • projektu i wykonania miękkiego ramienia wraz z chwytakiem
 • rozproszony system czujnikowy
 • biologicznie inspirowany system oddziaływania i kontroli
 • system uczenia się i rozwoju poprzez interakcję z operatorem
 • system manipulacji obiektów w złożonych i niepewnych przestrzeniach

Projekt proponuje rozwiązanie dla robotycznej chirurgii laparoskopowej, zmagającej się z problemem ograniczonego dostępu poprzez Trokar oraz operacją w przestrzeni wypełnionej organami.

Strona projektu: http://www.stiff-flop.eu/

Partnerzy:

 • Scuola Superiore Di Studi Universitari E Di – Włochy
 • Fundacion Tecnalia Research & Innovation – Hiszpania
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • Fondazione Instituto Italiano Di Tecnologia – Włochy
 • The Hebrew University of Jerusalem – Izrael
 • University of Surrey – Anglia
 • Universitaet Siegen – Niemcy
 • The Shadow Robot Company Limited – Anglia
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi – Polska
 • E.A.E.S. – Holandia
 • Universita Degli Studi Di Torino – Włochy