SRC'11

The Sixth Annual European Security Research Conference

Organizacja VI Konferencji Security Research Conference

7 Program Ramowy, numer umowy: 295286, budżet projektu:  439.962,00 EUR

Okres realizacji: 19.03.2011 – 18.11.2011

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Cel projektu: Celem projektu „Security Research Conference 2011” było zorganizowanie w Warszawie dwudniowej konferencji dotyczącej badań w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz jednodniowego Spotkania Brokerskiego. Wydarzenie SRC to największa tego typu impreza w Europie, której organizacja przypada na kraj obejmujący przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Cykl corocznych konferencji ma na celu rozpowszechnianie informacji, wymianę doświadczeń, ale i stworzenie szansy na powstanie konsorcjów partnerskich, będących w kręgu zainteresowań badaniami prowadzonymi w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań nad bezpieczeństwem publicznym. Podczas szóstej już edycji SRC, dyskutowano w Warszawie nad rozwiązaniami prawnymi, technologicznymi i organizacyjnymi w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto, konferencji towarzyszyła wystawa naukowo-przemysłowa, sesja plakatowa  oraz pokazy wybranych efektów krajowych i międzynarodowych programów badawczych.

Strona projektu: http://www.src11.eu/