SARBACAN

SAR BeAcon development with CANada

Rozwój satelitarnych  terminali ratunkowych  (SAR) we współpracy z Kanadą

7 Program Ramowy, Priorytet: TRANSPORT/GALILEO, numer projektu: GALILEO-2007-4.3-01, budżet projektu: 1 104 264 EUR

Okres realizacji: 15.12.2008 – 16.06.2010

Koordynator: France Développement Conseil (FDC), Francja

Cel projektu: W ramach projektu opracowano bezpieczne elementy systemu nawigacji morskiej wykorzystujących dane z satelitów Galileo. Projekt ten miał wymiar transatlantycki ze względu na silne zaangażowanie partnerów z Kanady.

Partnerzy:

  • Centre National d.Etudes Spatiales, Francja
  • KANNAD, Francja 
  • The Institute of Microtechnology of the University of Neuchâtel (UniNE), Szwajcaria 
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska 
  • Centre de Recherches sur les Communication, Kanada 
  • COBHAM Tracking and Locating Ltd, Kanada 
  • u-blox, Szwajcaria 
  • Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) Subcontractor to FDC, Norwegia 
  • NovAtel Subcontractor to COBHAM, Kanada