SAFETRIP

Satellite Applications For Emergency handling, Traffic alerts, Road safety and Incident Prevention

Zastosowanie technik satelitarnych do wspomagania bezpieczeństwa ruchu  i zapobieganiu wypadkom drogowym

7 Program Ramowy,Priorytet: TRANSPORT, numer umowy: 233976, budżet projektu: 13 089 617 EUR

Okres realizacji: 01.10.2009 – 31.03.2013

Koordynator: SANEF, Francja

Cel projektu: W ramach projektu opracowano urządzenia telemetryczne służące poprawie ruchu drogowego. Urządzenia obejmują zarówno elementy nawigacji satelitarnej jaki mapy drogowe oraz system transmisji danych rozproszonych pomiędzy poszczególnych użytkowników.

Partnerzy:

 • EUTELSAT, Francja
 • INDRA, Hiszpania 
 • FRAUNHOFER , Germany 
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska 
 • UCL, Wielka Brytania 
 • ABERTIS AUTOPISTAS, Hiszpania 
 • ACESA, Hiszpania 
 • BME, Węgry 
 • DLR, Niemcy 
 • FUB, Italy 
 • IMA, Francja 
 • MAIF, Francja 
 • MACIF, Francja 
 • MBI, Włochy 
 • QUANTUM, Włochy 
 • MASTERNAUT, Francja 
 • RETEVISION, Hiszpania 
 • VEOLIA EUROLINES, Francja 
 • ALGOE, Francja