SABUVIS

Ławica biomimetycznych pojazdów podwodnych dla rozpoznania podwodnego

Celem projektu SABUVIS jest budowa heterogenicznych, autonomicznych, biomimetycznych pojazdów podwodnych wyposażonych w odpowiednie sensory oraz urządzenia do łączności i nawigacji dla celów realizacji założonych scenariuszy operacyjnych rozpoznania podwodnego.

Prace w projekcie skupiają się na opracowaniu i rozwinięciu technologii napędu falowego oraz autonomii ruchu w biomimetycznych pojazdach podwodnych do zastosowań militarnych, takich jak np. rozpoznanie podwodne i patrolowanie portu. Pojazdy zostaną wyposażone w odpowiednie sensory oraz urządzenia do łączności i nawigacji dla celów realizacji założonych scenariuszy operacyjnych.

W wyniku realizacji zostanie opracowany demonstrator technologii na VI poziomie gotowości technologicznej w postaci zespołu 2–3 heterogenicznych biomimetycznych pojazdów podwodnych zdolnych do realizacji założonych scenariuszy rozpoznania podwodnego.

Oczekiwane wyniki:

  • zapewnienie wyposażenia Marynarki Wojennej i Jednostek Specjalnych w nowy typ pojazdów podwodnych zdolnych do realizacji scenariuszy rozpoznania podwodnego;
  • znaczący przeskok technologiczny, pozwalający na rozwój technologii BPP (Bezzałogowych Platform Pływających);
  • możliwości zdefiniowana wymagań technicznych, finansowych i organizacyjnych pozwalających na opracowanie prototypu ławicy BPP do zadań ISR;
  • zwiększenie wiedzy i doświadczenia podmiotów naukowo-badawczych zaangażowanych w realizację zadań;
  • zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich podmiotów zaangażowanych w ich realizację.

Okres realizacji: 28.05.2015 – 28.11.2017

Realizatorzy projektu:

  • EDA,
  • Bundeswehr Technical Center for Ship and Naval Weapons,
  • Maritime Technology and Reasearch,
  • Akademia Marynarki Wojennej (we współpracy z Instytutem PIAP).