RUSOS (Erasmus+)

Robotyka dla nauczycieli szkół zawodowych

Robotics for teachers of secondary vocational schools (RUSOS)

Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej i realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na pd. umowy nr 2015-1-SK01-KA202-008970 zawartej pomiędzy TECHNICAL UNIVERSITY KOSICE i Komisją Europejską.

Okres realizacji: 01.09.2015 – 31.10.2017

Budżet: 45.755,00 EUR (PIAP)

Koordynator:
TECHNICAL UNIVERSITY KOSICE (TUK), Slovakia

Partnerzy:

  • CLUSTER AT+R, Slovakia
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Poland
  • University Politehnica of Bucharest, Romania
  • MANEX, Slovakia
  • SPOJENÁ SKOLA JURAJA HENISCHÁ, Slovakia
  • Politechnika Lubelska, Polska

Cel projektu:

Projekt RUSOS ma na celu opracowanie interaktywnych materiałów edukacyjnych z zakresu robotyki przemysłowej i usługowej dla nauczycieli przedmiotów technicznych w średnich szkołach zawodowych oraz uruchomienie platformy edukacyjnej umożliwiającej udział w kursie szkoleniowym, kontrolowany dostęp do studiowanych materiałów, śledzenie i ocenę postępów oraz możliwość komunikowania się uczestników między sobą i z nauczycielem/trenerem w celu wymiany pomysłów, wiedzy i doświadczenia.

Adresatami projektu, poza kadrą dydaktyczną, są także uczniowie szkół zawodowych, studenci, pracownicy mający kontakt z nowoczesnymi technologiami oraz osoby zainteresowane robotyką i robotyzacją.

Główne działania w ramach tego projektu będą się koncentrować na rozwoju relacji między szkołami i przedsiębiorstwami, identyfikacji potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw wobec nowo zatrudnionych pracowników, absolwentów szkół średnich zawodowych oraz wspieraniu rozwoju kompetencji i wiedzy nauczycieli przedmiotów zawodowych związanych z robotyką poprzez szkolenia, doradztwo i konsultacje. Mają temu służyć opracowane w projekcie innowacyjne narzędzia wspierające kształcenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w dziedzinie robotyki na poziomie szkoły średniej, w tym portal internetowy z zaimplementowanym kursem typu e-Learning i zestaw materiałów szkoleniowych.

Podstawowym rezultatem projektu będzie dedykowany portal internetowy z zaimplementowanym kursem typu e-Learning oraz zestaw materiałów szkoleniowych z zakresu robotyki przemysłowej i usługowej. System będzie ponadto oferował możliwość skorzystania z wirtualnego laboratorium wyposażonego w modele 3D robotów i stanowisk zrobotyzowanych.

Więcej informacji na temat projektu przedstawia strona: http://rusos.sjf.tuke.sk/.

This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).

Logo UE Erasmus+