RobWeld Super-MIG@

Robotized Welding with use of New Generation of Hybrid System  based on Super-Heavy Duty (“SHD”) Super-MIG® concept

Zrobotyzowane spawanie z wykorzystaniem systemu hybrydowego nowej generacji bazującego na koncepcji Super-Heavy Duty (“SHD”) Super-MIG®

Konkurs Polsko-Izraelski na projekty B+R, umowa nr: E!II/PL-IL/05/02/2013, budżet: 1.980.000,00 Euro

Okres realizacji: 01.03.2013 – 30.06.2016

Koordynator: Plasma Laser Technologies Ltd. – Izrael

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania zrobotyzowanego gniazda spawania nowej generacji, jako produktu gotowego do praktycznego zastosowania, który będzie oferowany klientom w Polsce, Izraelu, Unii Europejskiej i poza nią. O potencjale rynkowym rozwiązania będącego wynikiem projektu, będzie decydować innowacyjność wykorzystanej technologii spawania Super-MIG®, opracowanej przez partnera izraelskiego PLT, wiedza, kompetencje i doświadczenia zespołu partnera polskiego PIAP w zakresie robotyzacji procesów przemysłowych, w tym spawania oraz zespołu partnera polskiego Supra Elco w zakresie nowoczesnych technologii spawalniczych, jak też znajomości rynku europejskiego. Ten komplementarny wkład partnerów będzie źródłem wartości dodanej projektu i jego rezultatów.

Partnerzy:

  • SUPRA ELCO Jacek Szulc – Polska
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

NCBR