Bezzałogowy naziemny pojazd taktyczny

Projekt UGTV miał na celu analizę misji i wymagań dla bezzałogowych wozów bojowych oraz dokonanie przeglądu istniejących technologii pod katem ich wykorzystania dla realizacji zidentyfikowanych misji obejmujących rozpoznanie, patrolowanie, rozminowywanie, operacje inżynieryjne, misje transportowe, w tym ewakuację medyczną.

Celem projektu UGTV  było:

  • Dokonanie analizy prowadzonych misji oraz wymagań użytkowników dotyczących pojazdów opancerzonych używanych w każdej z nich,
  • Ocena istniejących technologie dotyczących pojazdów, ich układów wewnętrznych oraz wyposażenia,
  • Zdefiniowanie i opracowanie szczegółowego planu opracowania demonstratora pojazdu autonomicznego mającego możliwości wykonywania misji: rozpoznawczych, patrolowych, ratowniczych, inżynieryjnych, usuwania min, transportu osób i ewakuacji medycznej.

Okres realizacji: 08.2009 – 05.2010

Koordynator: IVECO i OtoMelara – Włochy

Partnerzy:

  • CIO (Consorzio IVECO – Oto Melara) – Włochy
  • EDISOFT – Portugalia
  • Hellenic Aerospace Industry – Grecja
  • Patria – Finlandia
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
  • Rheinmetall / Diehl – Niemcy
  • Thales – Francja