talos1

Transportowalny autonomiczny patrol dla systemu nadzoru granicy lądowej

Celem projektu było opracowanie nowatorskiego systemu ochrony granic obejmującego zestaw autonomicznych robotów mobilnych. System ten umożliwia zarówno odstraszanie osób próbujących nielegalnie przekraczać granicę, jak i poprawia jakość pracy straży na granicach Unii Europejskiej.

talos2

TALOS (Transportable, Adaptable Patrol for Land Border Surveillance System) – Transportowalny, Adaptowalny System Patrolowania i Nadzoru Granicy Lądowej to system robotyczny, który usprawnia kontrolowanie wielkich obszarów granic lądowych.

 Głównym celem projektu TALOS było rozwijanie koncepcji łatwego w transporcie, modularnego, skalowalnego, autonomicznego systemu nadzoru granic Unii Europejskiej. Konwencjonalne systemy nadzoru granic opierają się na kosztownych statycznych instalacjach montowanych wzdłuż granicy. Ich funkcjonalność ogranicza się do obserwacji, wykrywania naruszenia granicy i ostrzegania. Ta infrastruktura dostarcza informacji Straży Granicznej, lub innym jednostkom ochrony granic, które mogą wysłać patrole tam, gdzie możliwy jest dostęp do granicy.

System rozwinięty w projekcie TALOS przewyższy obecnie stosowane systemy pod względem wszechstronności, skuteczności, elastyczności i efektywności kosztowej. Inne ważne właściwości rozwijanego systemu to skalowalność, autonomiczna operacja, mobilność, zdolność adaptacji i krótki czas aktywacji, od przywiezienia na miejsce akcji do osiągnięcia zdolności operacyjnej.

Okres realizacji: 06.2008 – 05.2012

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Partnerzy:

 • ASELSAN Elektronik Sanami ve Ticaret A.S, Turcja
 • European Business Innovation & Research Centem S.A., Rumunia 
 • Hellenic Aerospace Industry S.A., Grecja 
 • Israel Aerospace Industries, Izrael 
 • ITTI Sp. z o.o., Polska 
 • Office National d.Etudes et de Recherches Aérospatiales, Francja 
 • Smartdust Solutions, Estonia 
 • Société Nationale de Construction Aérospatiale, Belgia 
 • STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A. Ş., Turcja 
 • Telekomunikacja Polska S.A., Polska 
 • TTI Norte S.L., Polska 
 • Technical Research Centra of Finland, Finlandia 
 • Politechnika Warszawska, Polska