stiff-flop2

Projekt STIFF-FLOP

Elastyczny, o kontrolowanej sztywności i uczący się, manipulator do operacji chirurgicznych – Stiffness controllable Flexible and Learn-able manipulator for surgical Operations (STIFF-FLOP).

stiff-flop3
stiff-flop1

Projekt STIFF-FLOP to elastyczny manipulator o kontrolowanej sztywności, potrafiący się uczyć, służący do operacji chirurgicznych (ang. Stiffness controllable Flexible and Learn-able manipulator for surgical Operations).

Cel projektu:

Celem projektu jest  stworzenie innowacyjnego „miękkiego” robotycznego ramienia, które będzie w stanie:

 • Przejść przez standardowy port chirurgii małoinwazyjnej (ok. 12–20 mm średnicy);
 • Zmieniać swoją konfigurację – w tym sztywność poprzez hydrostatyczny układ oddziaływania – w celu poprawnej operacji także w przypadku wystąpienia niespodziewanych sytuacji w otoczeniu ramienia.

W ramach projektu wykonany zostanie kompletny system, w skład którego wejdą:

 • Projekt i wykonanie miękkiego ramienia wraz z chwytakiem;
 • Rozproszony system czujnikowy;
 • Biologicznie inspirowany system oddziaływania i kontroli;
 • System uczenia się i rozwoju poprzez interakcję z operatorem;
 • System manipulacji obiektów w złożonych i niepewnych przestrzeniach.

Projekt proponuje rozwiązanie dla robotycznej chirurgii laparoskopowej, zmagającej się z problemem ograniczonego dostępu poprzez Trokar oraz operacji w przestrzeni wypełnionej narządami ludzkimi.

Okres realizacji: 01.01.201231.12.2015

Numer umowy: 287 728, 7 Program Ramowy

Budżet projektu: 9.554.661,00 EUR

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: King’s College London – Anglia

Partnerzy:

 • Scuola Superiore Di Studi Universitari E Di – Włochy
 • Fundacion Tecnalia Research & Innovation  Hiszpania
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • Fondazione Instituto Italiano Di Tecnologia – Włochy
 • The Hebrew University of Jerusalem – Izrael
 • University of Surrey – Anglia
 • Universitaet Siegen – Niemcy
 • The Shadow Robot Company Limited – Anglia
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi – Polska
 • E.A.E.S. – Holandia
 • Universita Degli Studi Di Torino  Włochy