Stanowisko do badania zachowania manipulatorów miękkich oraz dokładności ich modelowania

Celem projektu  jest stworzenie stanowiska do analizy możliwości dopasowania kształtu manipulatora miękkiego oraz zbadania możliwości i jakości odtwarzania jego konfiguracji na podstawie pośrednich pomiarów (modelowanie).

Robotyka miękka to stosunkowo młoda dziedzina robotyki zajmująca się konstrukcją i wykorzystaniem manipulatorów wytworzonych z miękkich materiałów, które są podatne w kontakcie z obiektami z otoczenia. Miękkie manipulatory charakteryzują się unikalną kinematyką, która pozwala na dostosowywanie kształtu do otoczenia i docieranie do punktów nieosiągalnych dla tradycyjnych manipulatorów. Te właściwości, w połączeniu z zapewnionym przez ich konstrukcję bezpieczeństwem kontaktu z otoczeniem powodują, że tego typu rozwiązania idealnie nadają się do wykorzystania w chirurgii. Z uwagi na specyficzną konstrukcję, zagadnienia modelowania oraz kontroli manipulatorów miękkich są bardzo skomplikowane. Celem projektu jest stworzenie stanowiska do analizy możliwości dopasowania kształtu manipulatora miękkiego oraz zbadania możliwości i jakości odtwarzania jego konfiguracji na podstawie pośrednich pomiarów (modelowanie).