sfora1

Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych

Celem projektu SFORA było opracowanie i wytworzenie elementów automatycznego pobierania i automatycznej identyfikacji próbek środowiskowych skażonych czynnikami broni biologicznej.

sfora2_2
sfora3

Celem projektu było zaprojektowanie i wytworzenie wersji demonstracyjnej Laboratorium Kontenerowego Czujników Biologicznych BMR oraz Mobilnej Automatycznej Platformy Próbobiorczo-Identyfikującej. Konstrukcję platformy opracowano w oparciu o rozwijaną w PIAP bazę mobilną robota IBIS. Platforma mobilna jest zdalnie sterowana przez operatora i oprócz osprzętu badawczego wyposażona posiada także kamery jezdne i narzędziowe oraz czujniki środowiska. Prace projektu obejmowały fazę projektowania, wytworzenia i testowania modeli, integrację poszczególnych elementów oraz walidacje systemu. Opracowany w ramach projektu system pozwala pobierać próbki środowiska w sposób zdalny, z pominięciem bezpośredniego udziału człowieka.

Okres realizacji: 28.12.2011 – 27.12.2014

Koordynator: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii