System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji

Celem projektu jest realizacja badań stosowanych będących podstawą do opracowania w Polsce nowego typu systemu nawigacji wzajemnej satelitów, który umożliwi ich serwisowanie oraz lot w formacji. System ten będzie wykorzystywał nawigację wizyjną z wykorzystaniem algorytmów analizy obrazu wspieranych przez metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz algorytmy sterowania satelitami w formacji. Korekcja lotu prowadzona będzie z zastosowaniem silników rakietowych, służących do korekcji położenia oraz zmiany orbity.

Projekt dotyczy zagadnienia nawigacji wzajemnej sztucznych satelitów. Wiąże się on z problematyką ich serwisu na orbicie oraz lotu w formacji. W tym zagadnieniu autorzy pragną zająć się problemem nawigacji w trakcie zbliżania się satelitów oraz następnie ich ustalonego lotu w formacji. Proponujemy tu zastosowanie autonomicznego systemu nawigacji wizyjnej. Systemy nawigacji wizyjnej są obecnie szeroko rozwijane. Proponujemy zastosowanie ich również do sterowania satelitów. System taki umieszczony na satelicie ma na podstawie obserwacji w świetle widzialnym ocenić wzajemne położenie i ruch obu zbliżających się obiektów. Na tej podstawie układ wykonawczy sterowania ma doprowadzić do ich zbliżenia oraz umożliwić lot w formacji. W ramach projektu zostanie opracowany i zweryfikowany symulacyjnie system autonomicznej nawigacji wzajemnej satelitów. Proponowany system nawigacji może stać się jednym z kluczowych elementów misji mających na celu przedłużanie funkcjonalności satelitów.

Okres realizacji Projektu: 01.09.2013 –31.08.2016

Koordynator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Energetyki i Lotnictwa

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  • SENER sp. z o.o.
Logo NCBiR PIAP PBS