Autonomia dla robotów ratowniczo-exploracyjnych

Celem projektu jest wytworzenie zestawu technologii oraz odpowiedniej architektury niezbędnej do produkcji autonomicznych robotów usługowych i terenowych, a w szczególności robotów ratowniczo-eksploracyjnych. Technologie wytworzone w ramach proponowanego projektu zostaną zweryfikowane na robotach zdolnych do autonomicznej realizacji zadań zleconych przez operatora, takich jak dotarcie do zadanego miejsca i jego inspekcja, dostarczenie danych operatorowi oraz autonomiczne wykonanie działań manipulacyjnych, lokomocyjnych i percepcyjnych.

Roboty ratownicze i eksploracyjne (RRE) wspomagają działania ekip ratowniczych w obliczu katastrof. Obecne konstrukcje RRE, a w tym i te produkowane przez PIAP, są teleoperowane, co ogranicza ich zasięg i wymaga ciągłego nadzoru człowieka. Analiza rynku wskazuje, że wkrótce zapotrzebowanie na urządzenia autonomiczne będzie dominować. Celem projektu jest wytworzenie zestawu technologii oraz odpowiedniej architektury niezbędnych do produkcji autonomicznych RRE, a szerzej robotów usługowych i terenowych. Zostaną opracowane technologie umożliwiające: percepcję otoczenia; nawigację i sterowanie platform i manipulatorów mobilnych; sterowanie impedancyjne manipulatorów i chwytaków; inteligentną manipulację dwuręczną; aktywne czucie oraz korzystanie z ontologii środowiska wspólnej dla ludzi i robotów. Demonstracja wyników prac zostanie przeprowadzona na dwóch robotach: manipulatorze mobilnym zbudowanym na bazie robota SCOUT/GRYF wytworzonego przez PIAP oraz dwuręcznym robocie manipulacyjnym.

Okres realizacji Projektu: 01.12.2012 – 30.11.2015

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Partnerzy:

  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Łódzka
  • Politechnika Wrocławska
  • Instytut Podstaw Informatyki PAN
  • Politechnika Poznańska