System Proteus pokaz na Stadionie Narodowym w Warszawie (fot. PIAP)

Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe

System Proteus stanowi odpowiedź na liczne wyzwania, przed którymi stoją służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli: gwałtowne zjawiska pogodowe, powodzie, a nawet zagrożenia terrorystyczne, chemiczne oraz biologiczne.

System Proteus pokaz na Stadionie Narodowym w Warszawie (fot. PIAP)

Projekt Proteus to ponad pięć lat pracy nad jednym z największych projektów badawczo-rozwojowych w Polsce (całkowity budżet ponad 68 mln zł), zrealizowanym przez konsorcjum jednostek naukowych pod przewodnictwem Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP. Jego wymagania techniczne i operacyjne zostały zdefiniowane we współpracy z przyszłymi użytkownikami (Policja, Straż Pożarna, Centra Antykryzysowe).

Proteus jest systemem operacyjnym złożonym ze współpracujących ze sobą elementów, gwarantujących efektywność w każdym rodzaju zagrożenia kryzysowego. Realizacja projektu umożliwiła wszystkim podmiotom biorącym w nim udział na wypracowanie nowej unikalnej wiedzy, dzięki której w przyszłości będą mogły skuteczniej współpracować z przemysłem w procesie opracowania innowacyjnych produktów.

Każde urządzenie wchodzące w skład Proteusa pełni ściśle określoną funkcję, a zarazem stanowi integralną część systemu. Elementy wchodzące w skład Proteusa funkcjonują już w służbach ratowniczych i strukturach militarnych, lecz połączenie ich jedną, operacyjną jednostkę jest innowacyjne nawet w skali światowej.

Centralnym elementem systemu jest Mobilne Centrum Dowodzenia. To w nim, dzięki zbieraniu i interpretacji danych, są podejmowane decyzje dotyczące operacji. Dane do MCD są dostarczane zarówno z zewnętrznych źródeł, jak i z pozostałych elementów systemu: samolotu bezzałogowego oraz trzech robotów mobilnych, które poza funkcją rozpoznawczą pełnią również kluczową rolę interwencyjną, eliminującą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w operacjach neutralizacji zagrożeń lub transportu niebezpiecznych materiałów. Proteus w założeniach kierowany jest na potrzeby polskich służb interwencyjnych: Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Centrów Antykryzysowych.

Projekt zakończył się budową demonstratora systemu, którego prezentacja odbyła się we wrześniu 2013 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. W symulowanej akcji ratowniczej można było ocenić skuteczność całego zintegrowanego systemu.

Ambicją twórców systemu było zbudowanie demonstratora systemu o poziomie zaawansowania konstrukcyjnym i technicznym umożliwiającym skonstruowanie w bardzo krótkim czasie w pełni operacyjnego prototypu systemu Proteus. Wyniki projektu Proteus mogą stanowić również podstawę do opracowania konkretnych rozwiązań i produktów, które wspomogą działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Koordynator projektu: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Partnerzy:

  • Centrum Badań Kosmicznych PAN
  • Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
  • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ITME
  • Politechnika Poznańska – Wydział Informatyki i Zarządzania (Instytut Informatyki)
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Radioelektroniki (IRE PW)
  • Wojskowa Akademia Techniczna – Instytut Optoelektroniki

Projekt Proteus zrealizowany został dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007—2013.

Logotypy INNOWACYJNA GOSPODARKA Narodowa Strategia Spójności, PIAP, UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego