platsym1

Zintegrowana platforma symulacyjna podmiotów zarządzania kryzysowego

 

platsym2
platsym3

Celem projektu jest integracja systemów wykorzystywanych przez Policję (Symulator Działań Policji w Sytuacjach Kryzysowych, Symulator Kierowania Pojazdami Uprzywilejowanymi w Sytuacjach Typowych i Ekstremalnych), Państwową Straż Pożarną (Symulator do Szkolenia i Treningu Wspomagającego Dowodzenie Podczas Działań Ratowniczych Związanych z Pożarami w Budynkach Wielokondygnacyjnych i Wypadkami Komunikacyjnymi), Wojsko Polskie (przede wszystkim symulatory obiektów latających: samolotów i śmigłowców) oraz inne służby (m.in. Straż Miejską i służby miejskie, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Ratownictwo medyczne, Żandarmerię Wojskową, Służbę Więzienną), a także rozbudowa potencjału zintegrowanego systemu, wspólnej bazy danych terenu oraz niezbędnych obiektów 3D.

Okres realizacji: 20.12.2013 – 19.12.2016

Konsorcjum:

  • WSPol Lider
  • ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  • Szkoła Głowna Służby Pożarniczej