Zaprojektowanie mobilnej platformy do wsparcia badań kryminalistycznych miejsc zdarzeń, w których może występować zagrożenie CBRN

Celem projektu  jest zaprojektowanie mobilnej platformy do badania miejsc zdarzeń, na których występują zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka z zakresu CBRN (Chemiczne, Biologiczne, Radiologiczne, Nuklearne).

Celem projektu jest zaprojektowanie mobilnej platformy do badania miejsc zdarzeń, na których występują zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka z zakresu CBRN (Chemiczne, Biologiczne, Radiologiczne, Nuklearne). Powodem podjęcia takiego tematu jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom policji w trakcie zbierania śladów kryminalistycznych w miejscach popełnienia przestępstwa.

Bazując na produkowanym w PIAPie robocie PIAP-Scout zostanie opracowana wielosensorowa platforma do wykrywania zagrożeń CBRN. Będzie ona miała możliwość prowadzenia prac kryminalistycznych (zbierania śladów i próbek) w warunkach gdy skażenia CBRN uniemożliwiają pracę człowieka bądź czynią ją niebezpieczną. System będzie wyposażony w czujniki monitorujące warunki środowiskowe pod kątem stwierdzonych zagrożeń.

Platforma taka będzie miała możliwość poruszania się po różnych podłożach, pokonywania wzniesień, nierówności, schodów itp. Zasilanie będzie oparte na wymiennych akumulatorach, zapewniających nieprzerwaną pracę przez okres conajmniej 4 godzin. Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami będzie odbywało się drogą radiową lub przewodową. Ponadto system będzie wyposażony niezależnie w kamerę, o wysokiej rozdzielczości z funkcją 3D, przeznaczoną do zbierania informacji o otoczeniu. System ma za zadanie zapewnić bieżące zbieranie informacji z czujników robota, w tym obrazu z kamer.

Okres realizacji: 28.12.2011 – 27.12.2014

Koordynator: Politechnika Warszawska

Partnerzy:

  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  • Stanimex Sp. J.
  • HAGMED