Projekt MOBI-TARGET

System inteligentnych, mobilnych celi strzeleckich z zaawansowanym systemem detekcji trafień i nowoczesnym kompozytowym pancerzem ochronnym (MOBI-TARGET).

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego produktu pod nazwą „System inteligentnych, mobilnych celi strzeleckich z zaawansowanym systemem detekcji trafień i nowoczesnym kompozytowym pancerzem ochronnym MOBI-TARGET”.

Głównymi cechami wyróżniającymi system MOBI-TARGET na tle konkurencji będą: modułowa budowa oraz wysoka mobilność platformy jezdnej, innowacyjna osłona wykonana z nowoczesnych materiałów balistycznych oraz cel strzeleckich w postaci manekina 3D umożliwiających szybką identyfikację i parametryzację trafień. Kolejną cechą wyróżniającą proponowane rozwiązanie będzie zaawansowany system informatyczny pozwalający na jednoczesne autonomiczne poruszanie się kilku platform mobilnych na jednym obszarze.

Proponowany system umożliwi przeprowadzanie zaawansowanych szkoleń, a tym samym wydatne podniesienie umiejętności strzeleckich uczestników. Przeznaczony będzie głównie do szkolenia funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Państwa: Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, a także uzbrojonych pracowników ochrony. System może stanowić atrakcyjną ofertę również dla osób cywilnych posiadających broń do obrony osobistej czy strzelców sportowych i myśliwskich. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017–30.06.2019

Wartość projektu: 5 273 040,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 268 897,58 PLN

Rodzaj projektu: strukturalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju numer 4/1.2/2016 Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.