hemolia1

Hybrydowy, rozszerzony system powiadamiania, informowania, dochodzenia i inkryminacji prania brudnych pieniędzy

hemolia2
hemolia3

HEMOLIA jest hybrydowym, wieloagentowym systemem nowej generacji służącym do zwalczania prania brudnych pieniędzy (AML) oraz powiadamiania o podejrzanych transakcjach. System jest przeznaczony dla organów ścigania, instytucji finansowych oraz instytucji nadzoru finansowego. Innowacyjność systemu polega na połączeniu informacji finansowych z informacjami telekomunikacyjnymi oraz internetowymi w celu uzyskania obrazu pełniejszej siatki powiązań pomiędzy podmiotami realizującymi przepływy finansowe.

Powyższe informacje są pozyskiwane w ramach obowiązującego prawa. Połączenie płaszczyzny telekomunikacyjnej i internetowej z danymi pochodzącymi z banków pozwala skuteczniej wychwycić podejrzane operacje, ponieważ system obejmuje znacznie większy segment informacji o działalności rynku, także przestępczego. System HEMOLIA analizuje dane telekomunikacyjne i finansowe w formie przepływów pomiędzy podmiotami. Duża liczba danych oraz zaawansowane metody sztucznej inteligencji pozwalają z dużym prawdopodobieństwem określić, który zestaw operacji finansowych i połączeń telekomunikacyjnych jest podejrzany. Częściowo zanonimizowane informacje o podejrzanych transakcjach trafiają następnie do organów ścigania, które postępują dalej wedle posiadanych uprawnień.

Okres realizacji: 01.05.2011 – 30.04.2014

Koordynator: Verint Systems Ltd. Izrael

Partnerzy:

  • Belgian Financial Processing Unit, Belgia
  • Group AIA Hiszpania
  • Capgemini Holandia
  • VU University Amsterdam, Holandia
  • Ministry of Justice of The Republic Poland, Polska
  • Telekomunikacja Polska
  • Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
  • Ernst & Young (Israel) Ltd.