forlab1

Laboratorium kryminalistyczne do terenowej analizy dowodów w sytuacji po wybuchu

Stworzenie mobilnego systemu umożliwiającego dokładne i szybkie przeszukiwanie danego terenu pod kątem pozostałości po wybuchu bomby typu IED (improwizowane urządzenie wybuchowe) na potrzeby analizy kryminalistycznej.

forlab2

Głównym celem projektu FORLAB było stworzenie mobilnego systemu umożliwiającego dokładne i szybkie przeszukiwanie danego terenu pod kątem pozostałości po wybuchu bomby typu IED (improwizowane urządzenie wybuchowe) na potrzeby analizy kryminalistycznej.

Technologiami wykorzystywanymi w projekcie były: laserowo indukowana spektroskopia emisyjna (LIBS), spektroskopia ramanowska (RS), detekcja złączy nieliniowych (NLJD) oraz laserowo wzbudzana fluorescencja (LIF). Technologie te wykorzystywane są do poszukiwania elementów konstrukcji bomb, takich jak: materiały wybuchowe, urządzenia elektroniczne, substancje chemiczne.

Dodatkowo, miejsce zdarzenia zrekonstruowano w formie trójwymiarowego modelu komputerowego, umożliwiającego planowanie misji oraz nanoszenie informacji związanych z lokalizacją i rodzajem znalezionego dowodu kryminalistycznego.

Całość systemu spina centrum kontroli, do którego trafiają wszystkie informacje z narzędzi terenowych, a na podstawie ich analizy planowane są dalsze kroki postępowania na miejscu zdarzenia.

W trakcie projektu są odbyły się dwa wydarzenia, podczas których przetestowano poszczególne elementy systemu oraz cały zintegrowany system.

Okres realizacji: 01.03.2012 – 28.02.2015

Koordynator: Indra Sistemas Sa – Hiszpania

Partnerzy:

 • Agenzia Nazionale Per Le Nuove Technologie, L’Energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile – Włochy
 • Astrium Sas – Francja
 • University of Thessaly – Grecja
 • Space Applications Services NV – Belgia
 • Astri Polska Sp. z o.o. – Polska
 • National Bureau of Investigation – Finlandia
 • Arma Dei Carabinieri – Raggruppamento CC I.S. – Włochy
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • Nucletudes – Francja
 • Direccion General De La Policia Y De La Guardia Civil – Hiszpania
 • Laboratorie Central de La Prerecture De Police – Francja