forlab1

Laboratorium kryminalistyczne do terenowej analizy dowodów w sytuacji po wybuchu

Stworzenie mobilnego systemu umożliwiającego dokładne i szybkie przeszukiwanie danego terenu pod kątem pozostałości po wybuchu bomby typu IED (improwizowane urządzenie wybuchowe) na potrzeby analizy kryminalistycznej.

forlab2

Głównym celem projektu FORLAB było stworzenie mobilnego systemu umożliwiającego dokładne i szybkie przeszukiwanie danego terenu pod kątem pozostałości po wybuchu bomby typu IED (improwizowane urządzenie wybuchowe) na potrzeby analizy kryminalistycznej.

Technologiami wykorzystywanymi w projekcie były: laserowo indukowana spektroskopia emisyjna (LIBS), spektroskopia ramanowska (RS), detekcja złączy nieliniowych (NLJD) oraz laserowo wzbudzana fluorescencja (LIF). Technologie te wykorzystywane są do poszukiwania elementów konstrukcji bomb, takich jak materiały wybuchowe, urządzenia elektroniczne, substancje chemiczne.

Dodatkowo miejsce zdarzenia zrekonstruowano w formie trójwymiarowego modelu komputerowego, umożliwiającego planowanie misji oraz nanoszenie informacji związanych z lokalizacją i rodzajem znalezionego dowodu kryminalistycznego.

Całość systemu spina centrum kontroli, do którego trafiają wszystkie informacje z narzędzi terenowych, a na podstawie ich analizy planowane są dalsze kroki postępowania na miejscu zdarzenia.

W trakcie projektu odbyły się dwa wydarzenia, podczas których przetestowano poszczególne elementy systemu oraz cały zintegrowany system.

Nazwa projektu: Forensic Laboratory for in-situ evidence analysis in a post blast scenario

                                 Laboratorium kryminalistyczne do terenowej analizy dowodów w sytuacji po wybuchu

Wartość projektu: 4.473.921,00 EUR,  7. Program Ramowy, numer umowy: 285052  

Okres realizacji projektu: 01.03.2012–28.02.2015

Rodzaj projektu: międzynarodowy

Koordynator: Indra Sistemas Sa – Hiszpania

Partnerzy:

 • Agenzia Nazionale Per Le Nuove Technologie, L’Energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile – Włochy
 • Astrium Sas – Francja
 • University of Thessaly – Grecja
 • Space Applications Services NV – Belgia
 • Astri Polska Sp. z o.o. – Polska
 • National Bureau of Investigation – Finlandia
 • Arma Dei Carabinieri – Raggruppamento CC I.S. – Włochy
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • Nucletudes – Francja
 • Direccion General De La Policia Y De La Guardia Civil – Hiszpania
 • Laboratorie Central de La Prerecture De Police – Francja