Pojazd specjalny do niejawnej obserwacji audiowizualnej

Celem projektu jest opracowanie pojazdu specjalnego dla policji i innych służb państwowych wyposażonego w specjalistyczne, nowoczesne systemy audio-video do prowadzenia ciągłej obserwacji obiektów, osób i/lub miejsc w obszarach o różnym stopniu zurbanizowania, bez względu na warunki pogodowe i porę dnia i nocy.

Opracowany system będzie miał zastosowanie do prowadzenia niejawnych działań obserwacyjno-rozpoznawczych i będzie charakteryzował się skalowalnością wyposażenia elektronicznego, umożliwiającą konfigurowanie systemu pod kątem liczby i rodzaju instalowanych urządzeń, zależnie od wielkości i operacyjnego przeznaczenia pojazdu.

Podstawowym mechanizmem wymiany danych między wewnętrznymi komponentami systemu będzie sieć TCP/IP, przy czym zapewniona zostanie możliwość dołączania szeroko rozpowszechnionych i względnie tanich urządzeń starszej generacji (np. kamery CCTV).

W projekcie szczególny nacisk zostanie położony na interfejsy urządzeń, ułatwiające zapewnienie wsparcia w wydłużonym okresie czasu przez zastępowanie urządzeń i oprogramowania nowszymi wersjami, a nie przez tradycyjne utrzymywanie produkcji starzejących się urządzeń lub konserwację przestarzałego oprogramowania.

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 jako projekt rozwojowy.

Okres realizacji: 13.09.2010 – 12.09.2012

Koordynator projektu: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Partner: AMZ-Kutno