BPL 800 - Platforma średnia, klasa 800 kg

Celem projektu jest opracowanie Średniej Platformy SR (klasa 800 kg) zgodnie z Założeniami Programu Strategicznego oraz wyciągiem ze Studium Wykonalności BPL.

Głównym celem projektu jest opracowanie Średniej Platformy SR (klasa 800 kg) zgodnie z Założeniami Programu Strategicznego oraz Wyciągiem ze Studium Wykonalności BPL. W ramach projektu zostaną opracowane następujące wersje SR:

  • Średnia Platforma Rozpoznawcza SRR;
  • Średnia Platforma Inżynieryjno-Patrolowa (Interwencyjna) SRIP;
  • Średnia Platforma Logistyczna SRL.

Zgodnie z Założeniami Programu Strategicznego oraz Wyciągiem ze studium wykonalności Platformy te będą przeznaczone do współdziałania z jednostkami wojsk rozpoznawczych, logistycznych i inżynieryjnych. Wykorzystywane będą do wspierania żołnierzy podczas działań taktycznych w bardzo trudnym terenie. W ramach projektu opracowane zostaną dwie generacje platformy bazowej. Istotny problem w tym aspekcie stanowi mobilność platform – rozumiana szeroko jako zdolność poruszania się w terenie po podłożach o niskiej nośności, pokonywania przeszkód terenowych, rozwijania oczekiwanych prędkości przejazdowych, zdolności zawracania i omijania przeszkód, pokonywania jak i podatność transportowa, która powinna być dostosowana do realizowanych zadań.

Okres realizacji: 23.12.2013 – 22.08.2013

Konsorcjum:

  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych (lider)
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Warszawska
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej