Autonomiczne pojazdy podwodne z cichym napędem falowym dla rozpoznania podwodnego

Celem projektu jest opracowanie nowej konstrukcji autonomicznych biomimetycznych pojazdów podwodnych ABPP z napędem falowym dla celów rozpoznania podwodnego.

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój robotyki podwodnej. Jednym z kierunków jej rozwoju są autonomiczne biomimetyczne pojazdy podwodne (ABPP), które naśladują zarówno w budowie, jak i sposobie poruszania się żywe organizmy podwodne, np. ryby.

Tego typu pojazdy posiadają właściwości istotne z punktu widzenia wojskowego: ich napęd jest bardziej efektywny energetycznie i cichszy niż klasyczny napęd oparty na pędnikach śrubowych (bazując na wstępnych badaniach przeprowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej), są bardzo trudno odróżnialne od rzeczywistych mieszkańców środowiska podwodnego (przekłada się to na większą skrytość i potencjalnie większy zasięg działania).

Głównym celem projektu jest zbudowanie heterogenicznych BPP z napędem falowym dla wybranych scenariuszy rozpoznania podwodnego. Nowe konstrukcje BPP będą bazowały na doświadczeniach z budowy 5 wersji BPP CyberRyba z Politechniki Krakowskiej.

Okres realizacji: 23.12.2013-22.06.2016

Konsorcjum:

  • Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS
  • Akademia Marynarki Wojennej
  • Politechnika Krakowska
  • Przemysłowy Instytut automatyki i Pomiarów PIAP