Projekt ATENA

Autonomiczny system dla terenowych platform lądowych z funkcją podążania za celem.

Celem projektu jest opracowanie otwartego autonomicznego systemu dla przystosowanych platform lądowych, z pierwszą funkcją podążania za celem.

Projekt ATENA ma na celu opracowanie otwartego autonomicznego systemu dla przystosowanych platform lądowych. Początkowa planowana funkcjonalność systemu umożliwi autonomiczne podążanie takich platform za celem (pojazdem, człowiekiem). Otwartość systemu pozwoli na dodawanie nowych funkcjonalności w przyszłości. System można będzie instalować na różnorodnych platformach mobilnych. Wstępna funkcjonalność może zostać wykorzystana m.in. do tworzenia konwojów oraz minimalizacji liczby ludzi niezbędnych do transportu wyposażenia i pojazdów, a także jako system sterujący platformą transportową wspomagającą oddziały piechoty.

Platformy wyposażone w system ATENA będą mogły działać w terenie przygodnym, bez konieczności używania mapy i nawigacji, w oparciu o algorytmy uczące oraz wizję maszynową. W ramach projektu powstanie demonstrator w postaci dwóch samochodów terenowych przystosowanych do sterowania cyfrowego, z zainstalowanymi systemami ATENA.

Nazwa programu: Program badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców” konkurs nr 2/P/2017 „Młodzi naukowcy 2017”

Okres realizacji: 16.07.2018–15.01.2021

Budżet projektu: 3 670 000 PLN (w tym koszty kwalifikowane 2 983 740 PLN)

Dofinansowanie: 3 670 000 PLN

Numer umowy: DOB-2P/02/13/2018

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Jednostka finansująca: NCBR

Wykonawca: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 2/P/2017 na wykonanie projektów w ramach Programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”