Opracowanie i wdrożenie do produkcji zasuw do wody pitnej DN 600 Typ F4 i F5

Okres realizacji Projektu: 15.02.2007 – 26.11.2007

Koordynator: JAFAR S.A.

Cel Projektu: Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do produkcji zasuw do wody pitnej.

Prace zrealizowane przez PIAP dotyczyły:
– opracowania Tymczasowych Warunków Technicznych i sposobu modyfikacji stanowiska do badań,
– opracowania procedur sprawdzeń i montażu zasuw DN 600 F4 i F5.

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP