Opracowanie i wdrożenie do produkcji kurków kulowych

Okres realizacji Projektu: 15.01.2013 – 31.10.2013

Koordynator: Fabryka Armatur JAFAR S.A.

Cel Projektu: Celem projektu jest opracowanie nowej generacji kurków kulowych dla zastosowań w gazownictwie. W ramach projektu  zostanie opanowana technologia wytwarzania kurków kulowych z zastosowaniem zaawansowanych metod spawalniczych.  Opracowany produkt zostanie wdrożony do produkcji seryjnej. Wykorzystane zostaną zunifikowane innowacyjne rozwiązania zespołów oraz elementów produkowanych przez wyspecjalizowane firmy o wysokiej renomie. Planowane jest zaprojektowanie typoszeregu kurków o wielkościach od DN 15 do DN 200 na ciśnienia nominalne PN16, PN25, PN40 pracujące w temperaturze od -30°C do +110°C. W ramach projektu powstaną prototypy kurków o średnicach: DN50, DN100, DN150. Charakteryzują się one między innymi innowacyjnym rozwiązaniem polegającym na zintegrowaniu kurka z komponentów o wysokiej jakości.
Zwarta budowa i zintegrowanie elementów spełniających podstawowe funkcje, które wykonywane są z materiałów wysokiej jakości pozwala na podjęcie opracowań kurków kulowych o długim i stabilnym okresie użytkowania w trudnych warunkach pracy.
Dla szybkiej realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie opanowanie nowoczesnych metod projektowania, wytwarzania oraz zastosowania nowych materiałów z szeroko rozumianej high – technology.

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP