MUSICODE

Bezzałogowa lądowa platforma do wielosensorowej detekcji na odległość komponentów improwizowanych urządzeń wybuchowych

UGV stand-off multi-sensor platform for IED component detection

Numer umowy: B 1465 GEM3 GP / MUSICODE

Koordynator: FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT, Norwegia

Partnerzy:

  • NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – TNO, Holandia
  • ECOLE ROYALE MILITAIRE, Belgia
  • AMT FÜR RÜSTUNG UND WEHRTECHNIK, Austria
  • AUGMENTI AS, Norwegia
  • POLSKIE KONSORCJUM koordynowane przez PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, w składzie:
  • Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
  • Consortia Electronica Sp. z o.o.
  • Advanced Protection Systems Sp. z o.o.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Okres realizacji: 27.03.2017 – 27.03.2020

Projekt badawczy realizowany w ramach programu IED Detection (IEDDET) Europejskiej Agencji Obrony

Cel projektu: 

Projekt jest realizowany w ramach programu badawczo-technicznego Europejskiej Agencji Obrony, mającego na celu poprawę zdolności państw członkowskich do wykrywania improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) p.n. „IED Detection” (IEDDET). Celem projektu jest opracowanie nowych możliwości zdalnego wykrywania ładunków IED przy pomocy bezzałogowych pojazdów naziemnych (UGV) i wielosensorowego układu pomiarowego z wykorzystaniem radaru penetrującego grunt (GPR), a także zestawu wykrywaczy metali, przewodów oraz złącz nieliniowych.