Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych

Wartość Projektu: 17 178 777 PLN

Wartość dofinansowania: 16 708 637 PLN

Okres realizacji Projektu: 28.12.2011 – 27.12.2014

Koordynator: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Cel Projektu: Celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie wersji demonstracyjnej Laboratorium Kontenerowego Czujników Biologicznych BMR oraz Mobilnej Automatycznej Platformy Próbobiorczo-Identyfikującej. Konstrukcja platformy opracowana zostanie w oparciu o rozwijaną w PIAP bazę mobilną robota IBIS. Platforma mobilna będzie zdalnie sterowana przez operatora i oprócz osprzętu badawczego będzie wyposażona w kamery jezdne i narzędziowe, czujniki środowiska. Prace projektu obejmują fazę projektowania, wytworzenia i testowania modeli, integrację poszczególnych elementów oraz walidacje systemu. Opracowany w ramach projektu system pozwali pobierać próbki środowiska w sposób zdalny z pominięciem bezpośredniego udziału człowieka.

NCBR

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 1/2011 z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa