MOBI-TARGET

System inteligentnych, mobilnych celi strzeleckich z zaawansowanym systemem detekcji trafień i nowoczesnym kompozytowym pancerzem ochronnym

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego produktu pod nazwą „System inteligentnych, mobilnych celi strzeleckich z zaawansowanym systemem detekcji trafień i nowoczesnym kompozytowym pancerzem ochronnym MOBI-TARGET”.

Głównymi cechami wyróżniającymi system MOBI-TARGET na tle konkurencji będą: modułowa budowa oraz wysoka mobilność platformy jezdnej, innowacyjna osłona wykonana z nowoczesnych materiałów balistycznych oraz cel strzeleckich w postaci manekina 3D umożliwiający szybką identyfikację i parametryzację trafień. Kolejną cechą wyróżniającą proponowane rozwiązanie będzie zaawansowany system informatyczny pozwalający na jednoczesne autonomiczne poruszanie się kilku platform mobilnych na jednym obszarze.

Proponowany system umożliwi przeprowadzanie zaawansowanych szkoleń a przez to wydatne podniesienie umiejętności strzeleckich uczestników. Przeznaczony będzie głównie do szkolenia funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Państwa: Policja, Straż graniczna, Biuro Ochrony Rządu, a także uzbrojonych pracowników ochrony. System może stanowić atrakcyjną ofertę również dla osób cywilnych posiadających broń do obrony osobistej czy strzelców sportowych i myśliwskich.

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Okres realizacji projektu: 01.01.2017. – 31.12.2018

Wartość projektu: 5.286.130,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3.277.406,08 zł