MICIE

Tool for systemic risk analysis and secure mediation of data exchanged across linked CI information infrastructures

Narzędzie do systematycznej analizy ryzyka i bezpiecznej wymiany danych w zintegrowanej infrastrukturze krytycznej (CI)

7 Program Ramowy, numer umowy: 225353, budżet projektu: 3 496 456,00 EUR

Okres realizacji: 01.09.2008 – 28.02.2011

Koordynator: Selex Communications S.p.A, Włochy

Cel projektu: Projekt koncentrował się na badaniach współzależności w sieciach infrastruktury krytycznej takich jak sieć energetyczna, wodociągowa lub sieć transmisji danych. Analizy przeprowadzone w projekcie obejmowały zarówno oddziaływania dynamiczne zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury jak również zagadnieniami modelowania ataku terrorystycznego dla tego typu infrastruktury. Wyniki projektu zostały praktycznie zweryfikowanie na przykładzie sieci energetycznej w Israel Electric Corp.

Strona projektu: http://www.micie.eu/

Partnerzy:

  • Centre de Recherché Public Henri Tudor, Luxemburg
  • Consortium for the Research in Automation and Telecommunication University of Rome – „La Sapienza” Włochy 
  • Dipartimento Informatica e Automazione „Universit” di Roma Tre, Włochy 
  • Enea, Włochy 
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Polska 
  • Israel Electric Corp., Izrael 
  • itrust consulting s. . r. l., Luxemburg 
  • Multitel asbl, Belgia 
  • University of Coimbra Faculdade de Ci.ncias e Tecnologia, Portugalia 
  • University of Bradford, Wielka Brytania