Komercjalizacja wynalazków Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

Nazwa Programu: Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków

Okres realizacji Projektu: 01.01.2012 – 31.12.2012

Cel Projektu: Celem projektu jest prowadzenie działań związanych z wdrożeniem prac wynalazczych i poszukiwaniem dla nich dalszych zastosowań.

Strona projektu: http://wynalazki.piap.pl/


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Patent Plus

NCBR