IRPS

Intelligent Robotic Porter System

Inteligentny robotyczny system transportowy

6 Program Ramowy, numer umowy: IST-2.6.1 – 045048, budżet projektu:  5 097 620 EUR

Okres realizacji: 01.2007 – 12.2009

Koordynator: Systemes d’Information, Francja

Cel projektu: Opracowanie platformy mobilnej korzystającej z zaawansowanych systemów nawigacyjnych opartych na precyzyjnym pozycjonowaniu i pomiarach 3D. Zadaniem platformy było rozwożenie osób niepełnosprawnych na terenie lotniska, które jest środowiskiem ustrukturyzowanym, aczkolwiek charakteryzuje się zmiennymi warunkami. Kluczową kwestię stanowi zastosowanie w aplikacji układu nawigacji pracującego w czasie rzeczywistym, pozwalającego określić położenie obiektów w przestrzeni operacyjnej robota.

Strona projektu: http://www.irps-project.net/

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
  • Institute of Systems and Robotics, Portugalia 
  • Universidade de Coimbra, Portugalia 
  • SciSys, Wielka Brytania 
  • Israeli Aircraft Industries, Izrael 
  • LLGEOMETRY, Kanada 
  • ANA-Aeroportos de Portugal, Portugalia 
  • Toulouse-Blagnac Airport ATB, Francja