Projekt SafeCollabRob

Innowacyjne rozwiązanie techniczne umożliwiające bezpieczne współdziałanie człowieka z robotem przemysłowym w jego obszarze roboczym.

Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, których wykorzystanie umożliwi praktyczną realizację współdziałania człowieka z robotem przemysłowym w jego obszarze pracy, przy spełnieniu wymagań wynikających z obowiązujących regulacji dotyczących BHP oraz zachowaniu wysokiego poziomu efektywności produkcyjnej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego  „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” –  etap IV, finansowanego w latach 2017–2019 ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Okres realizacji: 01.01.2017–31.12.2019