INNOVATION CIRCUS

Challenge and Illuminate Regional Creators and Unfold Societal Strength

Wzmocnienie regionalnej świadomości proinnowacyjne

6 Program Ramowy, numer umowy: 038825, budżet projektu: 2 182 660 EUR

Okres realizacji: 08.2006 – 06.2008

Koordynator: EuroCenter – Dania

Cel projektu: Celem badań w projekcie było określenie czynników napędzających innowacje, w szczególności tych, które wynikają z zapotrzebowania przemysłu. Umożliwiło to praktyczne wdrożenie opracowanej w ramach projektu metodyki budowania krajowych oraz regionalnych polityk innowacyjnych (tzw. dobre praktyki). Projekt był zorientowany na identyfikację potencjalnych innowatorów w społeczeństwie, zaczynając od młodzieży, a kończąc na najbardziej doświadczonych pracownikach laboratoriów badawczych. Cykl powstawania innowacji, na każdym swoim etapie, został zintegrowany z potrzebami przemysłu, co umożliwiło promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Dodatkowo projekt miał na celu określenie potencjalnych technologii innowacyjnych w każdym z regionów, ukierunkowując oraz poprawiając kulturę innowacyjności w Europie.

Strona projektu: http://www.innovationcircus.it/

Partnerzy:

  • Antropologerne, Dania
  • Malmo Stand Innovation, Szwecja 
  • Innovationsbroen Syd, Szwecja 
  • Enterprise Estonia, Estonia 
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska 
  • Latvia Technological Centre, Litwa 
  • Riga District Council, Litwa 
  • KTU Regional Business Incubator, Litwa 
  • Universität der Künste Berlin, Niemcy 
  • INNO-Germany AG, Niemcy 
  • City of Karlsruhe, Niemcy 
  • TechnologyRegion Karlsruhe, Niemcy 
  • Fondazione Politecnico di Milano, Włochy 
  • Provincia di Milano, Włochy