Infrastruktura i urządzenia oraz procedury techniczno-prawne związane z zabezpieczeniem i przechowywaniem tzw. trudnych dowodów procesowych

Okres realizacji: 23.12.2013 – 22.08.2016

Cele projektu:  Stworzenie lub przystosowanie infrastruktury i urządzeń oraz procedur technicznych i prawnych w celu zabezpieczenia, przechowywania i utylizacji tzw. trudnych dowodów procesowych. Celem jest kompleksowe rozwiązanie poprzez stworzenie, w oparciu o najnowsze techniki, systemu bezpiecznego transportu, przechowywania i utylizacji niebezpiecznych dowodów procesowych.

Konsorcjum: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Lider, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.

NCBR

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa