I3DS

Integrated 3D Sensors suite

Zintegrowany zestaw czujników 3D

Grant Agreement no 730118

Okres realizacji: 01.11.2016 – 31.01.2019

Projekt badawczy realizowany w ramach programu Horyzont 2020

Budżet przyznany dla PIAP: 362 275 EUR

Koordynator:

THALES ALENIA SPACE FRANCE  France

Konsorcjum:

  • STIFTELSEN SINTEF Norway
  • TERMA A/S Denmark
  • COSINE RESEARCH BV Netherlands
  • THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA Italy
  • PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIAROW PIAP Poland
  • Hertz Systems LTD Sp. z o. o. Poland
  • THALES ALENIA SPACE ESPANA, SA Spain
  • CRANFIELD AEROSPACE LIMITED United Kingdom
  • THALES ALENIA SPACE UK LTD United Kingdom
EU_logo This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730118.