Projekt HUNTeR

Opracowanie wysoko mobilnej bezzałogowej platformy hybrydowej do zadań szybkiego reagowania.

Logotyp Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt ma na celu opracowanie zrobotyzowanej platformy mobilnej (UGV) umożliwiającej wspomaganie działań interwencyjnych, np. w zakresie ochrony granic państw. Platforma będzie mogła osiągać dużą prędkość (ok. 50 km/h) i pokonywać zróżnicowany teren. Jednocześnie powinna umożliwiać skrytą pracę w przypadku zadań obserwacyjnych.

Wysoka mobilność zostanie zagwarantowana dzięki zastosowaniu aktywnego zawieszenia oraz osiąganiu dużej prędkości. Platformę będzie uzupełniała platforma latająca (UAV) mająca na celu zwiększenie możliwości komunikacyjnych w terenie oraz zwiększenie świadomości otoczenia operatora. System będzie również realizował zadania patrolowe w trybie działania autonomicznego, wykorzystując zaawansowane techniki planowania ścieżki omijania przeszkód i rozpoznawania obiektów.

Efektem projektu będzie powstanie systemu składającego się ze zrobotyzowanej platformy mobilnej (UGV) oraz dodatkowej platformy latającej (UAV), zdolnego do realizowania autonomicznych i teleoperowanych scenariuszy patrolowania granic.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017–31.12.2019

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Wartość projektu: 7.835.598,91 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4.550.056,56 zł

Rodzaj projektu: strukturalny