HUNTeR

Opracowanie wysoko mobilnej bezzałogowej platformy hybrydowej do zadań szybkiego reagowania

Projekt ma na celu opracowanie zrobotyzowanej platformy mobilnej (UGV) umożliwiającej wspomaganie działań interwencyjnych np. wtargnięcia na granicy Państw. Platforma ta ma osiągnąć wysokie prędkości ok. 50 km/h oraz charakteryzować się możliwością pokonywania zróżnicowanego terenu. Jednocześnie powinna zapewniać możliwość skrytej pracy w przypadku zadań obserwacyjnych.

Wysoka mobilność zostanie zagwarantowana poprzez zastosowanie aktywnego zawieszenia oraz osiąganie wysokich prędkości. Platformę będzie uzupełniała platforma latająca (UAV) mająca na celu zwiększenie możliwości komunikacyjnych w terenie oraz zwiększenie świadomości otoczenia operatora. System będzie realizował również zadania patrolowe w trybie działania autonomicznego, wykorzystująca zaawansowane techniki planowania ścieżki omijania przeszkód i rozpoznawania obiektów.

Efektem projektu będzie system składający się z zrobotyzowanej platformy mobilnej (UGV) oraz dodatkowej platformy latającej (UAV) zdolny do wykonywania autonomicznych i teleoperowanych scenariuszy patrolowania granic.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2019

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Wartość projektu: 7.835.598,91 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4.550.056,56 zł