FORLAB

Forensic Laboratory for in-situ evidence analysis In a post blast scenario

Laboratorium kryminalistyczne do terenowej analizy dowodów w sytuacji po wybuchu

 7 Program Ramowy, numer umowy: 285052, budżet projektu:  4.473.921,00 EUR

 Okres realizacji: 01.03.2012 – 28.02.2015

 Koordynator: Indra Sistemas Sa – Hiszpania

 Cel projektu: Stworzenie mobilnego systemu umożliwiającego dokładne i szybkie przeszukiwanie danego terenu pod kątem pozostałości po wybuchu bomby typu IED (improwizowane urządzenie wybuchowe) na potrzeby analizy kryminalistycznej.

 Strona projektu: http://www.fp7-forlab.eu/

 Partnerzy:

 • Agenzia Nazionale Per Le Nuove Technologie, L’Energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile – Włochy
 • Astrium Sas – Francja
 • University of Thessaly – Grecja
 • Space Applications Services NV – Belgia
 • Astri Polska Sp. z o.o. – Polska
 • National Bureau of Investigation – Finlandia
 • Arma Dei Carabinieri – Raggruppamento CC I.S. – Włochy
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • Nucletudes – Francja
 • Direccion General De La Policia Y De La Guardia Civil – Hiszpania
 • Laboratorie Central de La Prerecture De Police – Francja