EUROVIP

Virtual Integrated Partnering (VIP) for SME service, technology and information providers in the European maritime sector

Partnerstwo w zakresie wdrażania najnowszych technologii do europejskiego transportu morskiego

7 Program Ramowy, numer umowy: 266054, budżet projektu: 1 539 962 EUR

Okres realizacji: 01.06.2011 – 31.05.2014

Koordynator: University of Strathclyde – Wielka Brytania

Cel projektu: Ułatwienie i skoordynowanie współpracy jednostek badawczo-projektowych pracujących nad rozwojem transportu morskiego na różnych poziomach wzajemnej współpracy z wykorzystaniem VIP (Virtual Integrated Platform). VIP jest podstawą projektu EuroVIP, jest to najbardziej rozwinięta platforma informatyczna ze znanych w Unii Europejskiej.
Wykorzystanie pełnej możliwości nowych technik satelitarnych możliwe jest do osiągnięcia wyłącznie poprzez współpracę na polu eksperckim pomiędzy różnym jednostkami, gdzie wysiłek pojedynczych jednostek pracujących w odosobnieniu prowadziłby do niepotrzebnego dublowania prac i uzyskiwania tych samych rezultatów zwielokrotnionym kosztem. Nowe narzędzia informatyczne opracowane w ramach prac w projekcie EuroVIP pozwolą na wzmocnienie współpracy, intensyfikację wymiany informacji na różnych poziomach (technicznym i operacyjnym) oraz otworzą przed firmami nowe możliwości do ich dalszego rozwoju.

Strona projektu: http://euro-vip.eu/

Partnerzy:

 • Al navais – Associação das Industrias Navais – Portugalia
 • ATKINS CONSULTANTS LIMITED – Wielka Brytania
 • BABCOCK MARINE (ROSYTH) LIMITED – Wielka Brytania
 • DANSKE MARITIME – Dania
 • European Marine Equipment Council – Belgia
 • ISTANBUL VE MARMARA EGE AKDENIZ KARADENIZ BOLGELERI GEMI SANAYICILERI DERNEGI – Turcja
 • GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE CONSTRUCTION ET ACTIVITIES NAVALES – Francja
 • HAMBURGISCHE SCHIFFBAU-ERSUCHSANSTALT GMBH – Niemcy
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk – Polska
 • VIESOJI ISTAIGA KLAIPEDOS MOKSLO IRTECHNOLOGIJU PARKAS – Litwa
 • STICHTING MARITIEM RESEARCH INSTITUUT NEDERLAND – Holandia
 • Przemysłowy Instytut Automatyki I Pomiarów PIAP – Polska
 • SAFETY AT SEA LIMITED – Wielka Brytania
 • Sociaty of Maritime Industries Ltd – Wielka Brytania
 • SSPA SWEDEN AB. – Szwecja
 • WAERTSILA NETHERLANDS B.V. – Holandia
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technlogiczny w Szczecinie – Polska