ESA GALILEO 2 (EGNOS)

Badanie zakłóceń serwisów Galileo/EGNOS na terenie Europy Środkowej

Evaluation of Galileo/EGNOS services jamming incidence in Central Europe

Numer umowy: 4000112703/14/NL/CBi

Okres realizacji: 01.04.2015 – 31.03.2017

Nazwa instytucji finansującej: European Space Agency (Europejska Agencja Kosmiczna)

Rodzaj instytucji finansującej: środki organizacji międzynarodowych

Z uwagi na coraz częstsze przypadki nielegalnego używania jammerów GNSS rośnie ryzyko zakłócania pracy istotnych dla bezpieczeństwa publicznego systemów wykorzystujących rozwiązania GNSS, m.in.:

  • do ochrony granicy Unii Europejskiej przez Straż Graniczną, szczególnie na granicy z Rosją i Ukrainą,
  • systemów wykorzystywanych przez służby ratownicze i specjalne,
  • sieć straży referencyjnych GNSS ASG EUPOS na potrzeby geodezji i kartografii,
  • transportu niebezpiecznych ładunków,
  • zastosowań w autonomicznych robotach mobilnych dla służb ratowniczych oraz dronach obserwacyjnych,
  • zarządzaniu kryzysowym, ochronie kluczowych obiektów dla bezpieczeństwa państwa,
  • ochrona systemów wspomagania podejścia na lotniskach krajowych i międzynarodowych.

Jak do tej pory nie przeprowadzono kompleksowych badań częstości intencjonalnego wykorzystania tanich, dostępnych w Internecie jammerów GNSS.

Pomimo że używanie tego typu urządzeń zakłócających jest nielegalne w UE, są one szczególnie chętnie wykorzystywane m.in. do zakłócania systemów monitorowania pojazdów, zarówno przez nieuczciwych pracowników firm transportowych (blokowanie monitorowania położenia pojazdu), jak również przez zorganizowane grupy przestępcze przy defraudacji mienia i kradzieży ładunków/pojazdów.

Biorąc pod uwagę fakt, że ważne drogi i korytarze transportowe przebiegają często w pobliżu wrażliwych na zakłócenia GNSS obiektów (np. lotnisko Chopina zlokalizowane jest bezpośrednio przy jednych z najważniejszych i najbardziej zatłoczonych dróg krajowych w Polsce: DK7 i DK8), to włączone jammery emitujące sygnały zakłócające nawet z małą mocą EIRP są w stanie zdestabilizować lub nawet zablokować pracę krytycznej dla bezpieczeństwa infrastruktury.

W trakcie pracy w projekcie zostanie zbudowana specjalizowana platforma badawcza oraz przygotowane oprogramowanie analityczne pozwalające na wykonywanie badań na wybranych statystycznych stanowiskach pomiarowych (granica RP) oraz badań mobilnych (tj. w trakcie ruchu pojazdu pomiarowego na drogach krajowych czy też na drogach lokalnych w centrach dużych miast).

Zebrane dane pozwolą na opracowanie raportu, dzięki któremu możliwe będzie oszacowanie skali problemu i przygotowanie mapy drogowej dla opracowania dokumentów legislacyjnych oraz technicznych środków zaradczych.

Opis efektów: W ramach pracy w niniejszym projekcie przewiduje się:

  • opracowanie unikalnej architektury mobilnego wykrywania zakłóceń pasm GNSS, możliwego do wykorzystania także poza granicami RP,
  • przygotowanie rozwiązania układowego łączącego elementy cyfrowego przetwarzania sygnałów, analizy widmowej sygnałów, systemów wykorzystujących pozycjonowanie GNSS, oprogramowanie do analizy statystycznej oraz oprogramowania GIS.
  • Pogłębienie wiedzy nt. skali zagrożenia w Polsce i Europie Centralnej atakiem terrorystycznym w obszarze zakłócania krytycznej dla bezpieczeństwa infrastruktury.

Dotychczas prace w projekcie koncentrowały się na pracach przygotowawczych do wykonywania głównych założeń.