ERA

Zwiększenie automatyzacji zdalnie pilotowanych statków powietrznych RPAS

Integrated Demonstrator For Autonomus ATOL, Auto Taxi and Emergency Recovery for RPAS Air Traffic Insertion

Zainicjowany na mocy porozumienia rządów Francji, Niemiec, Włoch, Szwecji i Polski, projekt naukowo-badawczy o kryptonimie „ERA” (Enhanced RPAS Automation) sfinansowany został z funduszy Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Realizacja projektu przebiega na podstawie Kontraktu nr A-1426-GP-RPAS zawartego pomiędzy EDA i powstałym – w wyniku podpisania oddzielnej Umowy (Teaming Agreement) – konsorcjum międzynarodowym. Celem Teaming Agreement było zagwarantowanie terminowej i prawidłowej realizacji Kontraktu poprzez szczegółowe uregulowanie zasad współpracy na poziomie międzynarodowym.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, zadania przydzielone w ramach Kontraktu realizuje na podstawie Umowy Konsorcjum z dnia 22 września 2014, zawartej z liderem polskiego konsorcjum, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. Celem zawartej Umowy Konsorcjum było szczegółowe uregulowanie zasad współpracy na poziomie krajowym

Okres realizacji: 01.02.2016 – 11.03.2019

Budżet PIAP: 780.000,00 PLN netto (959 400,00 PLN brutto)

Koordynator:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Polska – lider polskiego konsorcjum

Partnerzy:

 • The Thales Systemes Aeroportes S.A.S., Francja
 • Thales Avionics S.A.S, Francja
 • SAAB AB, Aeronautics, Szwecja
 • Alenia Aermacchi S.p.A, Włochy,
 • Airbus Defence and Space GmbH, Niemcy
 • Sagem Defence Securite, Francja
 • Office National d’Etudes et de recherché Aerospatiales, Francja
 • Selex ES S.P.A., Włochy
 • ESG Elektroniksystem- und Logistik – GmbH, Niemcy

Konsorcjum polskie:

 • Instytut techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa – lider polskiego konsorcjum
 • Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
 • Instytut Lotnictwa, Warszawa
 • Asseco Poland S.A., Rzeszów
 • Eurotech Sp. z o.o.
 • Grzegorz Trzeciak, Kolbudy
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa
 • WB Electronics S.A., Ożarów Mazowiecki

Cel projektu:

Projekt jest odpowiedzią na nowe cele i potrzeby związane z obsługą bezzałogowych systemów powietrznych. Celem projektu ERA jest wspieranie wprowadzenia zdalnie pilotowanych samolotów do nie segregowanej przestrzeni powietrznej Europy przez przygotowanie specyfikacji zautomatyzowanego zachowania w trakcie lotu i na lotnisku.

W ramach projektu rozwijane są trzy systemy: automatycznego kołowania, automatycznego startu i lądowania oraz system radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi. Efektem końcowym będzie demonstrator technologii automatycznego kołowania. W tym celu opracowany zostanie model lotniska, w tym pas startowy oraz drogi kołowania, walidacja wyników symulacji systemów ATOL, Auto-TAXI.

W ramach polskiego konsorcjum zostanie opracowane, a następnie zaimplementowane oprogramowanie pozwalające na ocenę przeszkód, które znajdują się na trasie pojazdu i poprzez to zwiększenie autonomii działania w zakresie automatycznego kołowania na lotnisku. Oprogramowanie umożliwiać będzie analizę danych z sensorów, fuzję danych z czujników do nawigacji, rozpoznawanie obrazów wizyjnych, modelowanie ruchu i zdarzeń w otoczeniu. Wyniki projektu w postaci demonstratora technologii stanowić będą znaczny skok technologiczny w zakresie autonomii działania bezzałogowych statków powietrznych.

Dzięki współpracy międzynarodowej możliwe będzie w szczególności uzupełnienie luki technologicznej w zakresie systemu pozwalającego na autonomiczne działanie na terenie lotniska (w tym cały proces kołowania). Rezultaty projektu, zdobyta w jego trakcie wiedza oraz doświadczenie w obszarze rozpoznania przeszkód w trakcie kołowania pozwolą na zdefiniowanie wymagań technicznych, finansowych i organizacyjnych pozwalających na opracowanie zupełnie nowych platform dostosowanych do przyszłych realiów ruchu lotniczego.