ENCIRCLE

Europejski klaster rynkowy dla innowacji w CBRN

European Cbrn Innovation for the maRket CLuster

Numer umowy: 740450

Koordynator: UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, Francja

Partnerzy:

 • BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LIMITED, Wielka Brytania
 • OUVRY SAS, Francja
 • PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Polska
 • TECNOALIMENTI S.C.P.A., Włochy
 • WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Polska
 • EUROPEAN VIRTUAL INSTITUTE FOR INTEGRATED RISK MANAGEMENT EU VRI EWIV, Niemcy
 • ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI, Włochy
 • UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS, Francja
 • UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE, Włochy
 • FALCON COMMUNICATIONS LIMITED, Wielka Brytania
 • SMITHS DETECTION WATFORD LIMITED, Wielka Brytania
 • MIKKELIN KEHITYSYHTIO MIKSEI OY, Finlandia
 • ENVIRONICS OY, Finlandia
 • ADS GROUP LIMITED LBG, Wielka Brytania

Okres realizacji: 10.03.2017 – 09.03.2021

Projekt koordynacyjny i wspierający realizowany w ramach programu Horyzont 2020

Budżet przyznany dla PIAP: 116 875,00 EUR

ENCIRCLE to czteroletni projekt w schemacie CSA (Coordination and Support Action – Akcje koordynacyjne i wspierające) w odpowiedzi na konkurs Komisji Europejskiej w programie Horizon 2020 w temacie SEC-05-DRS-2016: „Klaster technologiczny w obszarze zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN)”, część A.

Cel projektu: 

• Zgromadzenie jak największej liczby europejskich firm związanych z obszarem CBRNe, zdolnych do sprzedaży swoich produktów na całym świecie, wychodząc od obecnego katalogu dostawców i MŚP zarejestrowanych w EDEN Store (dostępny w dynamiczny i interaktywny sposób https://eden-security-fp7.eu/eden,id,7,edenstore.html),

• Zapewnienie platform współpracy i zaproponowanie znormalizowanych interfejsów integrujących technologie CBRNe i innowacje z części B konkursu (projekty badawczo-rozwojowe),

• Identyfikacja i rozwijanie możliwości współdziałania z instytucjami finansowymi, w tym z wykorzystaniem instrumentów INNOVIN i środków towarzyszących,

• Opracowanie listy technologii, które muszą być rozwinięte z myślą o ich integracji w ramach platform, obecnie używanych systemów lub z innymi technologiami do generowania innowacji,

• W zależności od zidentyfikowanych potrzeb, luk i oceny aktualnego stanu wiedzy, opracowanie pierwszej wersji katalogu nowych technologii do zrealizowania w części B konkursu,

• Zapewnienie wsparcia komercyjnego i usługowego umożliwiającego dostęp do światowych rynków,

• Publiczne dyskusje i warsztaty w obszarze CBRNe,

• Ewaluacja efektywności wdrożonych transakcji biznesowych.

EU_logo This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 740450.