CARRE

Personalized patient empowerment and shared decision support for cardiorenal disease and comorbidities

Osobisty system wzmocnienia i wspomagania podejmowania decyzji dla pacjentów z chorobami sercowo-nerkowymi oraz chorobami wieloprocesowymi

7 Program Ramowy FP7-ICT-2013-10, numer umowy: 611140, budżet projektu: 3 210 470 EUR

Okres realizacji: 01.11.2013 – 31.10.2016

Koordynator: Democritus University of Thrace DUTH – Grecja

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie demonstratora systemu do osobistego monitoringu zdrowia pacjentów oddziałów kardiologicznych, który będzie wspierać kadrę medyczną we właściwej diagnostyce, monitoringu i zarządzaniu terapią przewlekle chorych pacjentów. Zadanie to będzie osiągnięte poprzez integrację medycznych danych naukowych z danymi klinicznymi o pacjencie wraz z odpowiednimi metodami zarządzania i prezentacji danych oraz wspomagania decyzji.

Strona projektu: http://www.carre-project.eu/

Partnerzy:

  • The Open University OU – Wielka Brytania
  • The University of Bedfordshire BED – Wielka Brytania
  • Viesoji Istaiga Vilniaus Universiteto Ligonines Santariskiu Klinikos VULSK – Litwa
  • Kauno Technologijos Universitetas KTU – Litwa
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska